Service Category: Υπηρεσίες

Η χοροθεραπεία αναφέρεται στην επαγγελματική πρακτική της ψυχοθεραπείας μέσω της κίνησης. Η χοροθεραπεία είναι η ψυχοθεραπευτική χρήση της κίνησης και του χορού για την προώθηση της συναισθηματικής, γνωστικής, σωματικής και κοινωνικής ανάπτυξης του ατόμου. Ανήκει στις θεραπείες μέσω τέχνης, όπως η δραματοθεραπεία, η μουσικοθεραπεία, η παιγνιοθεραπεία, κ.λ.π. 

Η χοροθεραπεία χρησιμοποιεί την κίνηση και το χορό ως μέσο έκφρασης και εύρεσης τρόπων διερεύνησης και αντιμετώπισης ψυχολογικών προβλημάτων ή αναπτυξιακών δυσκολιών. Πρόκειται για μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που δεν βασίζεται μόνο στην ομιλία ως το μοναδικό τρόπο εύρεσης λύσεων για τα προβλήματα αλλά βλέπει τον άνθρωπο/παιδί ως σύνολο γεγονός που αποφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα. 

Η χοροθεραπεία έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην ενεργοποίηση, σταθεροποίηση και ανάκαμψη στο πλαίσιο της πρόληψης, της οξείας παρέμβασης και της αποκατάστασης. Βασίζεται στις γνωστές αρχές σχετικά με τα οφέλη της κίνησης για την υγεία ολόκληρου του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής και σωματικής ευεξίας.

Ο απώτερος στόχος της ψυχοθεραπείας  μέσω κίνησης και χορού είναι να υποστηρίξει την εμπειρία της ολότητας μέσω της ενσωμάτωσης του μυαλού, του πνεύματος και του σώματος. Η χοροθεραπεία χρησιμοποιεί τη γλώσσα του σώματος και τη μη λεκτική επικοινωνία, με απώτερο σκοπό να διευκολύνει την αλλαγή και την ανάπτυξη χάρη στη δημιουργία μιας στενής θεραπευτικής σχέσης. 

Η εφαρμογή της χοροθεραπείας σε ένα σύνολο διαγνωστικών κατηγοριών

Η ψυχοθεραπεία μέσω κίνησης και χορού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία πολλών διαφορετικών τύπων ασθενειών, διαταραχών και άλλων ιατρικών καταστάσεων: 

 • Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και αυτισμό μπορούν να επωφεληθούν πολύ από τις συνεδρίες χοροθεραπείας καθώς προωθούν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, πλαισίωση ενορμήσεων, αίσθηση Εαυτού, ενίσχυση ενσυναίσθησης, συντονισμό και αλληλεπίδραση με τον Άλλο, ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων, παροχή καλύτερης αίσθησης αποδοχής και ανάπτυξη ενσυναίσθησης. 
 • Άτομα με νοητική υστέρηση μπορούν να βελτιώσουν αποτελεσματικά τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, τις κινητικές δεξιότητες, τον συντονισμό, τις κοινωνικές δεξιότητες και την εικόνα σώματος. 
 • Άτομα με σωματικές αναπηρίες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την εικόνα σώματος, να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν το κινητικό τους λεξιλόγιο. 
 • Άτομα με διατροφικές διαταραχές μπορούν να επωφεληθούν από την εν λόγω θεραπεία καθώς ευνοεί την επαφή και κατανόηση των αναγκών του σώματος, την  κατανόηση των αισθήσεων, των συναισθημάτων, τη βελτίωση της εικόνας σώματος και της αυτοπεποίθησης του ατόμου. 
 • Άτομα με κώφωση ή με προβλήματα ακοής ωφελούνται από συνεδρίες χοροθεραπείας διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μειώσουν τα αισθήματά απομόνωσης και να βιώσουν θετικές εμπειρίες μέσω της κοινωνικής επαφής. 
 • Βοηθά ανθρώπους με σωματικά ελλείμματα να βελτιώσουν την ισορροπία και τον συντονισμό. Επιπλέον, προωθείται η αυτονομία και η αυτοπεποίθηση ως απόρροια των νέων κατακτήσεων και εμπειριών. 
 • Ασθενείς με χρόνιες ασθένειες και ασθένειες απειλητικές για τη ζωή υποστηρίζονται πολύπλευρα για να αντιμετωπίσουν τον πόνο, το φόβο του θανάτου και τις αλλαγές στην εικόνα του σώματός τους. 

Η παιγνιοθεραπεια είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση για παιδιά ηλικίας από 4 ετών, με συναισθηματικές ή αναπτυξιακές δυσκολίες, και βασικό της εργαλείο είναι.. το παιχνίδι! 

Το παιχνίδι είναι η φυσική “γλώσσα” των παιδιών, ο νοητός χώρος όπου εκφράζονται τα συναισθήματα και δουλεύονται οι προβληματισμοί. 

Με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση του θεραπευτή, τα παιδιά ενθαρρύνονται να επεξεργαστούν τα θέματα που τους απασχολούν και να βρουν τα ίδια τους τρόπους να τα αντιμετωπίσουν.

Η Ειδική διαπαιδαγώγηση είναι η επιστήμη που ασχολείται με την εκπαίδευση παιδιών/εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Κάθε ειδική προσέγγιση που προσφέρεται σε ένα παιδί, η οποία είναι διαφορετική σε σχέση με εκείνη που προσφέρεται στα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του, αποτελεί κομμάτι της ειδικής διαπαιδαγώγησης – ειδικής αγωγής.

Η ειδική διαπαιδαγώγηση είναι το έργο του ειδικού παιδαγωγού και αφορά στην μαθησιακή υποστήριξη σε παιδιά με

 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)
 • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Δυσκολίες Λόγου / Ομιλίας 
 • Νοητική υστέρηση 
 • ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας)
 • Αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. Αυτισμός)
 • Αισθητηριακά ελλείμματα (ακοής / όρασης που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη του παιδιού και τη σχολική του επίδοση)
 • Δυσκολίες στη συμπεριφορά- προσαρμογή (επιθετικότητα, εκρήξεις θυμού, δυσκολία στην συναναστροφή με συνομηλίκους , εναντιωματική / προκλητική συμπεριφορά κ.α)
 • Κινητικές δυσκολίες (δυσκολίες που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και χρίζουν αναπροσαρμογής του εκάστοτε περιβάλλοντος)

Στο παιδιατρικό θεραπευτικό κέντρο «Μικροί Ήρωες», παρέχεται αξιολόγηση με τη χρήση των παρακάτω εξειδικευμένων και σταθμισμένων εργαλείων:

 • Αθηνά Τεστ: Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο το οποίο εντοπίζει τις δυσκολίες μάθησης των παιδιών. Χορηγείται σε ηλικίες από 5 έως 9 ετών. Πρόκειται για ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης, το οποίο δίνει μια αναλυτική εικόνα του επιπέδου και του ρυθμού ανάπτυξης του παιδιού σε πέντε βασικούς τομείς της ανάπτυξης, όπως είναι η νοητική ικανότητα, η άμεση μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων, η γραφο – φωνολογική ενημερότητα και η νευρο – ψυχολογική ωριμότητα. Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, 14 κύριες και 1 συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα νοητικών, αντιληπτικών, ψυχογλωσσικών και κινητικών διεργασιών.
 • Math Pro Test: Tο πρώτο σταθμισμένο ψηφιακό εργαλείο σύντομης (MathPro-S Test) και πλήρους (MathPro Test) αξιολόγησης μαθηματικών  δεξιοτήτων  των μαθητών από Α΄ Δημοτικού έως A’ Γυμνασίου κι έγκαιρου εντοπισμού των μαθητών που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα Μαθηματικά ή Δυσαριθμησία. Το παιδιατρικό θεραπευτικό κέντρο «Μικροί Ήρωες» έχει πιστοποιηθεί στη χορήγηση του εν λόγου καινοτόμου και σταθμισμένου εργαλείου.

Στόχος του μαθησιακού προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές που παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση στο σχολείο να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους, να ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία, να καλύψουν τυχόν μαθησιακά κενά, να εξελίξουν την αυτοπεποίθησή τους και να ενταχθούν ομαλότερα στο σχολικό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα οι τομείς που επικεντρώνεται το πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι:

 • Εκμάθηση φωνολογικής ενημερότητας
 • Διδασκαλία Ανάγνωσης και Ορθογραφίας
 • Ανάπτυξη – εξάσκηση της παραγωγής προφορικού λόγου και της περιγραφικής ικανότητας
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμό λεξιλογίου
 • Εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου
 • Εκμάθηση στρατηγικών και μεθόδων για την μελέτη των μαθημάτων του σχολείου
 • Ενίσχυση των αντιληπτικών ικανοτήτων και εκμάθηση γνωστικών εννοιών
 • Διδασκαλία λογικο-μαθηματικής σκέψης και μαθηματικών
 • Εξάσκηση της λεπτής και αδρής κίνησης
 • Εξάσκηση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων
 • Προγράμματα για την ανάπτυξη φαντασίας και παιχνιδιού
 • Εκμάθηση και εξάσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Τροποποίηση συμπεριφοράς για την οριοθέτηση, την αύξηση συγκέντρωσης της προσοχής και τη μείωση της υπερκινητικότητας
 • Ψυχολογική στήριξη του παιδιού

Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για αξιολόγηση

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί.

Η οικογένεια είναι ένα πολύπλοκο σύστημα το οποίο στην πορεία του χρόνου τροποποιείται και αλλάζει. Τα μέλη της επικοινωνούν, τους ενώνουν δεσμοί αγάπης και έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Στις σύγχρονες κοινωνίες, η οικογένεια έχει τροποποιηθεί πολύ, οι ρόλοι είναι συγκεχυμένοι και οι απαιτήσεις πολλές. Συχνά οι γονείς βρίσκονται απέναντι σε δυσεπίλυτα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σε σχέση με τα παιδιά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς μπορεί να αναζητήσουν υποστήριξη σε κάποιον ειδικό.

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί.

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς όλων των ηλικιών, και τα πιο συχνά θέματα που αναφέρονται είναι:

Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο με τους γονείς ή το γονέα/κηδεμόνα, ή να πραγματοποιούνται παράλληλα με την ατομική θεραπεία του παιδιού.

Η συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης, αλλά και αναγνώρισης των ειδικών αναγκών κάθε οικογένειας. 

Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για αξιολόγηση

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη ασχολείται με τις διαταραχές της κατανόησης και της έκφρασης του λόγου, της ομιλίας (αναπνοή, φωνή, άρθρωση, αντήχηση, προσωδία), της επικοινωνίας (λεκτικής και μη-λεκτικής) και της σίτισης και κατάποσης. 

Στο παιδιατρικό θεραπευτικό κέντρο «Μικροί Ήρωες», στο τμήμα της λογοθεραπείας παρέχονται υπηρεσίες ανίχνευσης, αξιολόγησης και θεραπευτικής διαχείρισης των παρακάτω διαταραχών: 

Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας

 • Αρθρωτικές διαταραχές
 • Φωνολογικές διαταραχές
 • Δυσαρθρία
 • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)

Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές

 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 • Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
 • Βαρηκοΐα – κώφωση
 • Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)

Μαθησιακές δυσκολίες

Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)

Διαταραχές φωνής

Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Στο παιδιατρικό θεραπευτικό κέντρο «Μικροί Ήρωες», ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που παρουσιάζει ένα παιδί, παρέχουμε μία ολιστική προσέγγιση ώστε να βελτιωθεί σε όλα τα περιβάλλοντα η λειτουργικότητα του παιδιού και η συνολική ποιότητα της ζωής του. Συνεργαζόμαστε στενά τόσο στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας (θεραπευτές, ιατροί),  όσο και με το προσχολικό/σχολικό πλαίσιο. Φυσικά, τόσο η στοχοθεσία, όσο και η εξέλιξη του παιδιού, βασίζεται στη στενή συνεργασία με την οικογένεια, την εκπαίδευση του περιβάλλοντος και την συχνή επικοινωνία μεταξύ θεραπευτών – οικογένειας. 

Στο παιδιατρικό θεραπευτικό κέντρο «Μικροί Ήρωες», παρέχονται οι παρακάτω εξειδικευμένες θεραπευτικές μέθοδοι:

Νευρομυϊκή ηλεκτροδιέγερση (NMES)

Η Νευρομυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση (Neuro-Muscular Electrical Stimulation) είναι μια μέθοδος που η βασική τις αρχή έγκειται στη διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος έντασης mAmp κατά μήκος ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας με σκοπό τη διατήρηση του μυϊκού τόνου όταν η αντίστοιχη νευρική διέγερση δεν είναι επαρκής. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να γίνει ενδυνάμωση του μυός αλλά και να αποφευχθεί πιθανή ατροφία του. Η αρχή αυτή είναι γνωστή εδώ και πολλές δεκαετίες με πλήρη εφαρμογή στη φυσιοθεραπεία και πληθώρα επιστημονικών άρθρων για την εφαρμογή τις.

Νευρομυϊκή περίδεση – Kinesiotaping 

Μια θεραπευτική εφαρμογή που χρησιμοποιεί την ελαστικότητα των βαμβακερών ταινιών πάνω στο δέρμα για να επηρεάσει του μύες και τα νεύρα. Προσπαθεί να μιμηθεί την ποιότητα του δέρματος. Παρέχει επιφανειακό βαθύ ερέθισμα από έξω προς τα μέσα και από κάτω προς τα πάνω. Μπορεί να βοηθήσει στην εξομάλυνση των φυσιολογικών λειτουργιών αν εφαρμοστεί σωστά στους ιστούς – στόχους. Μπορεί να φορεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέχοντας συνεχές θεραπευτικό αποτέλεσμα με ελάχιστες αντενδείξεις. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε όλες τις αποκαταστασιακές μονάδες

Θεραπεία τοποθέτησης αρθρωτών – Oral Placement Therapy

Η θεραπεία τοποθέτησης αρθρωτών απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν ελλείμματα στην τοποθέτηση των αρθρωτών του προσώπου και της στοματικής κοιλότητας, οδηγώντας σε διαταραχές στην ομιλία και τη σίτιση. Μέσα από συγκεκριμένες λειτουργικές ασκήσεις των αρθρωτών επιτυγχάνεται η κατάλληλη κινητικότητα, ευκινησία, ακρίβεια και αντοχή των αρθρωτικών δομών με άμεσα αποτελέσματα στη σίτιση και την ομιλία.

Θεραπευτική σίτιση – Feeding Therapy

Οι στόχοι της θεραπευτικής σίτισης περιλαμβάνουν την παροχή επαρκούς διατροφής, την ανάπτυξη των φυσιολογικών στοματοκινητικών λειτουργιών της σίτισης και την ανάπτυξη των φυσιολογικών στοματοκινητικών λειτουργιών της ομιλίας, μέσα από ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο λειτουργικών δραστηριοτήτων, καθώς και εκπαίδευσης των φροντιστών του παιδιού.

The Greenspan Floortime Approach

H μέθοδος Floortime αποτελεί ουσιαστικά μία θεραπευτική μέθοδο που ανήκει σε ένα πιο συνολικό μοντέλο προσέγγισης των διαταραχών κοινωνικότητας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και δημιουργικής σκέψης, το μοντέλο DIR. Η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Developmental, Individual-difference, Relationship-based model και μεταφράζεται στα ελληνικά “Αναπτυξιακό, Εξατομικευμένο και Bασισμένο στο Συναίσθημα (ΑΕΣ) μοντέλο”. Tο μοντέλο αυτό έχει αναπτυχθεί από τον Stanley I. Greenspan και την Serena Wieder και παρόλο που δεν είναι τόσο ευρέως γνωστό όσο άλλες παρεμβάσεις για παιδιά με τις παραπάνω δυσκολίες χρησιμοποιείται στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Βασικός στόχος του μοντέλου είναι να χτίσει βάσεις για μία υγιή ανάπτυξη του παιδιού, σε αντίθεση με στρατηγικές που δίνουν περισσότερη έμφαση στην αντιμετώπιση μόνο των συμπτωμάτων (Greenspan & Wieder, 2006).

πηγή: www.stanleygreenspan.com

Intensive Interaction

H Εντατική Αλληλεπίδραση είναι μια μέθοδος η οποία είναι σχεδιασμένη να βοηθά ανθρώπους που βρίσκονται σε πρώιμο επίπεδα ανάπτυξης της κοινωνικότητας και της επικοινωνίας, ανθρώπους που έχουν αυτισμό, ανθρώπους με σοβαρές δυσκολίες μάθησης. Η Εντατική Αλληλεπίδραση ασχολείται με τις πρώιμες δεξιότητες αλληλεπίδρασης, πως να διασκεδάζει κανείς με το να είναι με άλλους ανθρώπους, πως να αλληλεπιδρά, πως να κατανοεί και να εξασκεί επικοινωνιακές ρουτίνες.

Η Εντατική Αλληλεπίδραση διδάσκει και αναπτύσσει τις θεμέλιες λίθους της επικοινωνίας όπως:

 • Χρήση και κατανόηση της βλεμματικής επαφής
 • Εκφράσεις προσώπου
 • Φωνημισμοί που οδηγούν στην ομιλία
 • Εναλλαγή σειράς

πηγή: www.intensiveinteraction.org

Επαυξητική Εναλλακτική Επικοινωνία 

Η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία (ΕΕΕ) (Augmentantive and Alternative Communication) περιγράφει το σύνολο των διαφορετικών τρόπων (χειρονομίες, σύμβολα) που μπορούν να ενισχύσουν ή να υποκαταστήσουν την φυσική ομιλία οδηγώντας έτσι σε αποτελεσματικότερη επικοινωνία για τους ανθρώπους με σοβαρές δυσκολίες στην έκφραση. Η ΕΕΕ διακρίνεται σε υψηλής και χαμηλής τεχνολογίας. Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος ΕΕΕ πραγματοποιείται μέσα από μία ενδελεχή αξιολόγηση του παιδιού, ώστε να αποφασιστεί το τρέχον επίπεδο επικοινωνίας και να εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να εξελιχθεί, με στόχο τη λειτουργική επικοινωνία, λεκτική ή μη-λεκτική. 

PECS: Tο PECS αποτελείται από έξι στάδια και ξεκινά διδάσκοντας στο άτομο να δίνει μία εικόνα ενός επιθυμητού αντικειμένου ή δραστηριότητας σε έναν «σύντροφο επικοινωνίας» ο οποίος άμεσα τιμά την ανταλλαγή ως αίτημα. Το σύστημα προχωράει στη διάκριση εικόνων και στο πώς να τις συνθέσουμε σε προτάσεις. Στα πιο προχωρημένα στάδια, τα άτομα διδάσκονται να χρησιμοποιούν επίθετα, να απαντούν σε ερωτήσεις και να σχολιάζουν. Ο πρωταρχικός στόχος του PECS είναι να διδάξει τη λειτουργική επικοινωνία. 

MAKATON: Το πρόγραμμα MAKATON είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο επικοινωνιακό – γλωσσικό πρόγραμμα που υποστηρίζει συνολικά τις δεξιότητες επικοινωνίας λόγου και ομιλίας, με ομιλία, νοήματα και σύμβολα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών. Το Makaton είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα και μπορεί να υποστηρίξει ανθρώπους, τους οποίους το επικοινωνιακό και γλωσσικό έλλειμμα εμποδίζει σημαντικά στο να αλληλεπιδράσουν κατάλληλα με τον περιβάλλοντα κόσμο. Η φιλοσοφία του προγράμματος, για να στηρίξει τις ελλιπείς επικοινωνιακές και γλωσσικές δομές των αιτούντων, είναι η ενίσχυση των επικοινωνιακών και γλωσσικών  δομών με εκπαιδευτικά μέσα  που βασίζονται σε οπτικά μοντέλα.

PODD: Το Pragmatic Organization Dynamic Display (PODD) είναι ένα βιβλίο ή μια συσκευή που περιέχει σύμβολα και λέξεις για να υποστηρίξει την επικοινωνία μεταξύ ατόμων με σύνθετες ανάγκες επικοινωνίας και των συντρόφων επικοινωνίας, είτε πρόκειται για φροντιστές, είτε για οικογένεια, είτε για φίλους, είτε για θεραπευτές. Το PODD είναι ένα παράδειγμα βοηθητικής τεχνολογίας που ονομάζεται επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία (AAC) και αναπτύχθηκε τα τελευταία 15 χρόνια από την Gayle Porter, λογοπαθολόγο στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εγκεφαλικής Παράλυσης στη Βικτώρια, Αυστραλία, σχεδιασμένο για χρήση πάντα. Το PODD θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε θα μπορούσε να ωφεληθεί από τη χρήση εργαλείων για την υποστήριξη της επικοινωνίας με άλλους, είτε πρόκειται για την κατανόηση της γλώσσας, είτε για βοήθεια στην έκφρασή του. Τα βιβλία PODD μπορούν να εξατομικευτούν και να προσαρμοστούν ώστε να ταιριάζουν σε άτομα οποιασδήποτε ηλικίας. 

TEACCH: Tο πρόγραμμα TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children), δημιουργήθηκε από τον Eric Schopler στο Πανεπιστήμιο της Β. Καρολίνας και έχει διαδοθεί σε πολλές χώρες. Η εν λόγω μέθοδος τονίζει την ανάγκη για παροχή δομημένης εκπαίδευσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα προβλέψιμο περιβάλλον, το οποίο βοηθά το παιδί να κινείται και να λειτουργεί με ασφάλεια κατά την εκπόνηση των δραστηριοτήτων του. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι το αυτιστικό παιδί δυσκολεύεται να θέσει κανόνες που να του επιτρέπουν τον κατάλληλο προσανατολισμό του στο καθημερινό συγκείμενο. Η καθημερινότητα του φαίνεται πολύ απρόβλεπτη και ακόμη και μικρές αλλαγές είναι ικανές να του προκαλέσουν συναισθήματα άγχους, σύγχυσης και αποδιοργάνωσης. Αυτό που χρειάζεται, συνεπώς, είναι ένα σταθερό περιβάλλον. Η μέθοδος TEACCH στηρίζεται στην οργάνωση ατομικών χώρων εργασίας, στη χρήση οπτικών βοηθημάτων (όπως φωτογραφίες, αντικείμενα και λίστες, λόγω των δυσκολιών ακουστικής επεξεργασίας πληροφοριών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά), στην εξατομίκευση του διδακτικού προγράμματος μέσω της δημιουργίας ατομικών ημερήσιων προγραμμάτων αλλά και στην ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι ότι ο αυτισμός αποτελεί μια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία δύναται να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μέσω μιας ψυχο-εκπαιδευτικής προσέγγισης, η οποία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση όλων των πτυχών τόσο του ατόμου όσο και του περιβάλλοντός του και εφαρμόζεται από τη νηπιακή έως την ενήλικη ζωή του.

GRID 3: GRID 3 – Ανοικτό Περιβάλλον Εναλλακτικής Επαυξητικής Επικοινωνίας. Το GRID αποτελεί ένα από πληρέστερα λογισμικά εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας. Οι δυνατότητές του ως εργαλείο εναλλακτικής επικοινωνίας καθώς και θεραπευτικής/ εκπαιδευτικής διαδικασίας περιορίζονται μόνο από το χρόνο που αφιερώνεται στη δημιουργία δραστηριοτήτων και πλεγμάτων χρήσης και πινάκων επικοινωνίας. Το περιβάλλον είναι ανοικτό επιτρέποντας στον θεραπευτή/εκπαιδευτή να προσαρμόσει πλήρως το περιβάλλον στο χρήστη.

Χαρακτηριστικά

 • πρόβλεψη λέξεων από ενσωματωμένο λεξικό
 • δυνατότητα εμπλουτισμού λεξικού
 • αυτόματο κλικ (με εκπνοή χρόνου) για τα πλήκτρα του πληκτρολογίου
 • αυτόματο κλικ (με εκπνοή χρόνου) για τα τις λειτουργίες του ποντικιού
 • με λειτουργίες φράσεων και μακροεντολών
 • έτοιμα παραδείγματα πολυπλεγμάτων το λογισμικό (δείτε και στη συνέχεια) που καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες (σε συνεργασία της ΙΔΕΑΣΙΣ με τον κατασκευαστή του λογισμικού)
 • δυνατότητα δημιουργίας πολυπλεγμάτων ή προσαρμογής πολυπλεγμάτων
 • υποστηρίζει πλήρως την Ελληνική γλώσσα 

GRID for iPad: Πρόκειται για το σύστημα GRID το οποίο έχει προσαρμοστεί για χρήση σε iPad. 

Διακόπτες επικοινωνίας: πρόκειται για κουμπιά τα οποία μπορούν με το πάτημα τους να παράγουν ένα ηχογραφημένο μήνυμα, ή να είναι συνδεδεμένοι με ένα παιχνίδι και να πραγματοποιείται μια δραστηριότητα τύπου «αίτιο-αποτέλεσμα» ή ακόμα και να συνδέονται με στόχο τη χρήση ενός υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται σε παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν σημαντικές κινητικές δυσκολίες

Eye Gaze – Συσκευή ανίχνευσης βλέμματος: Συσκευή και πρόγραμμα για χρήση υπολογιστή μέσω της ανίχνευσης της βλεμματικής επαφής. Χρησιμοποιείται σε παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν σημαντικές κινητικές δυσκολίες. Χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα λογισμικά για την εκμάθηση χρήσης του χρήστη, μέσα από ένα σύνολο διασκεδαστικών δραστηριοτήτων. 

Καλέστε μας στο 210 68 44 842 και κλείστε ραντεβού για αξιολόγηση.

Πρώιμη Παρέμβαση

Χρησιμοποιείται ως όρος για να περιγράψει τις υπηρεσίες και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που είναι διαθέσιμες σε βρέφη και μικρά παιδιά (0-3 ετών) με αναπτυξιακές καθυστερήσεις και αναπηρίες, αλλά και για τις οικογένειές τους.

Έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα του παιδιού να κατακτήσει νέες δεξιότητες και να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, με στόχο τη συνεχή εξέλιξη του και την επιτυχία του στην κοινωνία, στο σχολείο και στη ζωή.

Η αποτελεσματική πρώιμη παρέμβαση λειτουργεί για να αποτρέψει την εμφάνιση προβλημάτων ή να τα αντιμετωπίσει κατά μέτωπο όταν εμφανιστούν, πριν επιδεινωθούν τα προβλήματα. Βοηθά επίσης στην προώθηση ενός συνόλου προσωπικών δυνατοτήτων και δεξιοτήτων που προετοιμάζουν ένα παιδί για την ενήλικη ζωή.

Η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να λάβει διαφορετικές μορφές, όπως προγράμματα κατ ‘οίκον επισκέψεων, καθώς και σχολικά προγράμματα για τη βελτίωση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών. 

Διαφορετικοί τύποι ειδικών συνεργάζονται με τα παιδιά και τις οικογένειές τους ανάλογα με τις αναπτυξιακές δυσκολίες. Η πρώιμη παρέμβαση επικεντρώνεται στην ενίσχυση των δεξιοτήτων που αφορούν στους παρακάτω αναπτυξιακούς τομείς:

 • Κινητικές δεξιότητες (προσέγγιση, μπουσούλημα, περπάτημα, κινητικός σχεδιασμός, κατασκευαστικές δεξιότητες)
 • Γνωστικές δεξιότητες (σκέψη, μάθηση, επίλυση προβλημάτων)
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες (ομιλία, ακρόαση, κατανόηση των άλλων)
 • Αυτοβοήθεια ή προσαρμοστικές δεξιότητες (φαγητό, ντύσιμο)
 • Κοινωνικές ή συναισθηματικές δεξιότητες (παιχνίδι, αλληλεπίδραση με άλλους)

Εάν ένα βρέφος ή ένα νήπιο έχει αναπηρία ή μια αναπτυξιακή καθυστέρηση σε έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω αναπτυξιακούς τομείς, αναμφισβήτητα θα ωφεληθεί από τις υπηρεσίες της πρώιμης παρέμβασης. Αυτές οι θεραπείες θα προσαρμοστούν για να καλύψουν τις ατομικές ανάγκες του παιδιού και μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Λογοθεραπεία – Θεραπεία σίτισης & πρώιμη αλληλεπίδραση
 • Εργοθεραπεία
 • Φυσικοθεραπεία
 • Ειδική διαπαιδαγώγηση
 • Συμβουλευτική και εκπαίδευση των γονέων και της οικογένειας 

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι το μόνο επάγγελμα που βοηθά τους ανθρώπους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους να κάνουν τα πράγματα που θέλουν και πρέπει να κάνουν μέσω της θεραπευτικής χρήσης των καθημερινών δραστηριοτήτων (έργα). Οι επαγγελματίες της εργοθεραπείας δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους κάθε ηλικίας να ζήσουν τη ζωή τους στο έπακρο, βοηθώντας τους να προάγουν την υγεία και να αποτρέψουν ή να ζήσουν καλύτερα με τραυματισμούς, ασθένειες ή διαταραχές.

Οι υπηρεσίες εργοθεραπείας συνήθως περιλαμβάνουν:

 • εξατομικευμένη αξιολόγηση, κατά την οποία ο εργοθεραπευτής μαζί με το παιδί και την οικογένεια του καθορίζουν τους θεραπευτικούς στόχους
 • προσαρμοσμένη παρέμβαση για τη βελτίωση της ικανότητας του παιδιού να εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες και να επιτυγχάνει τους στόχους
 • αξιολόγηση αποτελεσμάτων για να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι ή/και γίνονται αλλαγές στο σχέδιο παρέμβασης.

Οι επαγγελματίες της εργοθεραπείας έχουν μια ολιστική προοπτική, στην οποία η εστίαση είναι στην προσαρμογή του περιβάλλοντος ή/και του έργου ώστε να ταιριάζει στο άτομο και το άτομο είναι αναπόσπαστο μέρος της ομάδας θεραπείας. Είναι μια τεκμηριωμένη πρακτική βαθιά ριζωμένη στην επιστήμη (Πηγή: ΑΟΤΑ).

Πότε προτείνεται μία εργοθεραπευτική αξιολόγηση-παρέμβαση;

Η παρακάτω λίστα ελέγχου προβλημάτων μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε παραπομπές σε εργοθεραπευτή (Πηγή: COTI).

Κινητικά προβλήματα

 • Καθυστέρηση στα αναπτυξιακά ορόσημα της κίνησης (αδρή – λεπτή κινητικότητα)
 • Δυσκολία ή καθυστέρηση στις γραφο-κινητικές δεξιότητες 
 • Δυσκολία χειρισμού ή εκμάθησης δεξιοτήτων όπως το κουμπί και το δέσιμο παπουτσιών
 • Έλλειψη συντονισμού (λεπτή – αδρή κινητικότητα)
 • Δυσκολία στην εκμάθηση νέων κινητικών διαδικασιών

Προβλήματα αισθητηριακής προσαρμογής

 • Αντιδρά υπερβολικά σε αισθητηριακά ερεθίσματα, όπως άγγιγμα, ήχος, κίνηση
 • Δεν αναγνωρίζει σταθερά τα αισθητηριακά ερεθίσματα
 • Μειωμένο διατροφολόγιο – αρνείται να φάει συγκεκριμένες τροφές, γεύσεις, υφές
 • Αποζητά την υπερβολική κίνηση ή τη σωματική επαφή

Προβλήματα Εκτελεστικής Λειτουργίας

 • Δυσκολίες προσοχής
 • Δυσκολίες στην οργάνωση
 • Δυσκολία στην επίλυση προβλημάτων

Συμπεριφορικά προβλήματα

 • Κακή αυτορρύθμιση
 • Συχνές, παρατεταμένες ή έντονες εκρήξεις
 • Δυσκολία στις μεταβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης στον ύπνο
 • Δυσκολία να δημιουργήσει και να κρατήσει φίλους

Δεξιότητες Αυτοφροντίδας

 • Δυσκολία στην ένδυση-απόδυση, στην περιποίηση, στην εκπαίδευση τουαλέτας, στη σίτιση. 

Καλέστε μας στο 210 68 44 842 και κλείστε ραντεβού για αξιολόγηση.