Παιγνιοθεραπεία

Η παιγνιοθεραπεια είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση για παιδιά ηλικίας από 4 ετών, με συναισθηματικές ή αναπτυξιακές δυσκολίες, και βασικό της εργαλείο είναι.. το παιχνίδι! 

Το παιχνίδι είναι η φυσική “γλώσσα” των παιδιών, ο νοητός χώρος όπου εκφράζονται τα συναισθήματα και δουλεύονται οι προβληματισμοί. 

Με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση του θεραπευτή, τα παιδιά ενθαρρύνονται να επεξεργαστούν τα θέματα που τους απασχολούν και να βρουν τα ίδια τους τρόπους να τα αντιμετωπίσουν.