Δήμητρα Τασίκα

Δήμητρα Τασίκα

Ολοκλήρωσα τις βασικές μου σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Ψυχολόγιας, κάνοντας παράλληλα την κλινική μου άσκηση στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Στη συνέχεια συνεργάστηκα με έναν εξαιρετικό συνάδελφο της ειδικής αγωγής, στη διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης για το τεστ οπτικο-αντηλιπτικών λειτουργιών σε παιδιά έως 6 ετών, καθώς επίσης και αξιολογώντας απαντήσεις παιδιών έως 12 ετών, σταθμισμένου προβολικού τεστ προσωπικότητας. Το ενδιαφέρον μου για την προσφυγική κρίση με ώθησε να ασχοληθώ με τον προσφυγικό πληθυσμό και συγκεκριμένα με τα ασυνόδευτα ανήλικα. Παράλληλα συνεχίζω τις σπουδές μου σε μεταπτυχιακό επίπεδο ειδίκευσης, στο Ομαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα και την Κοινωνικοθεραπεία, όπου και συνεχίζω την κλινική μου άσκηση, καθώς έχω παρακολουθήσει και πληθώρα σεμιναρίων που αφορούν την παρέμβαση σε κρίση, το οικογενειακό ανάγλυφο, τη θεραπεία μέσω της Τέχνης κ.α.

Δήμητρα Τασίκα

Ψυχολόγος