Ιωάννης Καμουλάκος

Ιωάννης Καμουλάκος

Ο Καμουλάκος Γιάννης είναι λογοθεραπευτής, απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας, ενώ από το 2022 πραγματοποιεί τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Γνωστική Νευροαποκατάσταση στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από το πέρας των βασικών του σπουδών, έχει εργαστεί σε ιδιωτικά κέντρα ειδικών θεραπειών και πραγματοποίησε τη στρατιωτική του θητεία ως Λογοθεραπευτής στο Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών του Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιά.

Έχει εκπαιδευτεί στη χορήγηση αξιολογητικών εργαλείων:
• Λογόμετρο
• Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας
• Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
• Δοκιμασία Γραμματικής και Πληροφοριακής Επάρκειας
• Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης

Επιπροσθέτως, στα πλαίσια διαρκούς επιμόρφωσης έχει παρακολουθήσει σεμινάρια όπως:
• Palin Parent – Child Interaction Therapy (PALIN PCI)
• Intensive Interaction (Εντατική Αλληλεπίδραση)
• Phoneme Touch and Say
• Picky Eaters vs. Problem Feeders: The SOS Approach to Feeding
• Integrated Voice Therapy
• Βασική Κατάρτιση PECS
• The Role of NMES & sEMG in Dysphagia Management across the Lifespan,
• Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach
• A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy
• Neuromuscular Taping for Feeding, Swallowing and Speech Disorders
• Lee Silverman Voice Treatment LOUD (LSVT LOUD)

Ιωάννης Καμουλάκος

Λογοθεραπευτής