Ειρήνη Ζουρέλλη

Ειρήνη Ζουρέλλη

Η Ζουρέλλη Ειρήνη είναι πτυχιούχος λογοθεραπεύτρια και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές
της στο Τμήμα Λογοθεραπείας Πατρών. Στην πορεία ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στην
«Ειδική αγωγή» στο πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου .
Έχει καταγωγή από τη Μυτιλήνη όπου είχε εργαστεί για 2 χρόνια σε ιδιωτικούς φορείς του
νησιού που αφορούσαν την αξιολόγηση και τη θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά
προσχολικής/σχολικής ηλικίας τυπικής/μη τυπικής ανάπτυξης.
Τα τελευταία χρόνια ζει στην Αθήνα και έχει συνεργαστεί με κέντρα ειδικών θεραπειών
στα νότια προάστια. Το έτος 2020-2021 είχε διορισθεί ως αναπληρώτρια λογοθεραπεύτρια
σε ειδικό σχολείο (Ε.Ε.Ε.Κ.) στη Ρόδο .
Τέλος έχει εκπαιδευτεί σε μεθόδους θεραπείας και αξιολόγησης μέσω πιστοποιημένων
σεμιναρίων όπως:
 το σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας ΜΑΚΑΤΟΝ
 The Oral Placement Therapy
 Feeding Therapy: A Sensory – Motor Approach
 Blended Learning Seminar
«Η Ρομποτική το νέο εργαλείο του θεραπευτή»
 Μυολειτουργική αποκατάσταση
 Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ)
Στα πλαίσια της διαρκούς επιμόρφωσης της, παρακολουθεί σεμινάρια και συνέδρια
προκειμένου να ενημερώνεται συνεχώς για τις τελευταίες εξελίξεις τόσο στον τομέα της
λογοθεραπείας όσο και άλλων επιστημών που σχετίζονται άμεσα.

Ειρήνη Ζουρέλλη

Λογοθεραπεύτρια