Χοροθεραπεία

Η χοροθεραπεία αναφέρεται στην επαγγελματική πρακτική της ψυχοθεραπείας μέσω της κίνησης. Η χοροθεραπεία είναι η ψυχοθεραπευτική χρήση της κίνησης και του χορού για την προώθηση της συναισθηματικής, γνωστικής, σωματικής και κοινωνικής ανάπτυξης του ατόμου. Ανήκει στις θεραπείες μέσω τέχνης, όπως η δραματοθεραπεία, η μουσικοθεραπεία, η παιγνιοθεραπεία, κ.λ.π. 

Η χοροθεραπεία χρησιμοποιεί την κίνηση και το χορό ως μέσο έκφρασης και εύρεσης τρόπων διερεύνησης και αντιμετώπισης ψυχολογικών προβλημάτων ή αναπτυξιακών δυσκολιών. Πρόκειται για μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που δεν βασίζεται μόνο στην ομιλία ως το μοναδικό τρόπο εύρεσης λύσεων για τα προβλήματα αλλά βλέπει τον άνθρωπο/παιδί ως σύνολο γεγονός που αποφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα. 

Η χοροθεραπεία έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην ενεργοποίηση, σταθεροποίηση και ανάκαμψη στο πλαίσιο της πρόληψης, της οξείας παρέμβασης και της αποκατάστασης. Βασίζεται στις γνωστές αρχές σχετικά με τα οφέλη της κίνησης για την υγεία ολόκληρου του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής και σωματικής ευεξίας.

Ο απώτερος στόχος της ψυχοθεραπείας  μέσω κίνησης και χορού είναι να υποστηρίξει την εμπειρία της ολότητας μέσω της ενσωμάτωσης του μυαλού, του πνεύματος και του σώματος. Η χοροθεραπεία χρησιμοποιεί τη γλώσσα του σώματος και τη μη λεκτική επικοινωνία, με απώτερο σκοπό να διευκολύνει την αλλαγή και την ανάπτυξη χάρη στη δημιουργία μιας στενής θεραπευτικής σχέσης. 

Η εφαρμογή της χοροθεραπείας σε ένα σύνολο διαγνωστικών κατηγοριών

Η ψυχοθεραπεία μέσω κίνησης και χορού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία πολλών διαφορετικών τύπων ασθενειών, διαταραχών και άλλων ιατρικών καταστάσεων: 

  • Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και αυτισμό μπορούν να επωφεληθούν πολύ από τις συνεδρίες χοροθεραπείας καθώς προωθούν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, πλαισίωση ενορμήσεων, αίσθηση Εαυτού, ενίσχυση ενσυναίσθησης, συντονισμό και αλληλεπίδραση με τον Άλλο, ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων, παροχή καλύτερης αίσθησης αποδοχής και ανάπτυξη ενσυναίσθησης. 
  • Άτομα με νοητική υστέρηση μπορούν να βελτιώσουν αποτελεσματικά τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, τις κινητικές δεξιότητες, τον συντονισμό, τις κοινωνικές δεξιότητες και την εικόνα σώματος. 
  • Άτομα με σωματικές αναπηρίες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την εικόνα σώματος, να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν το κινητικό τους λεξιλόγιο. 
  • Άτομα με διατροφικές διαταραχές μπορούν να επωφεληθούν από την εν λόγω θεραπεία καθώς ευνοεί την επαφή και κατανόηση των αναγκών του σώματος, την  κατανόηση των αισθήσεων, των συναισθημάτων, τη βελτίωση της εικόνας σώματος και της αυτοπεποίθησης του ατόμου. 
  • Άτομα με κώφωση ή με προβλήματα ακοής ωφελούνται από συνεδρίες χοροθεραπείας διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μειώσουν τα αισθήματά απομόνωσης και να βιώσουν θετικές εμπειρίες μέσω της κοινωνικής επαφής. 
  • Βοηθά ανθρώπους με σωματικά ελλείμματα να βελτιώσουν την ισορροπία και τον συντονισμό. Επιπλέον, προωθείται η αυτονομία και η αυτοπεποίθηση ως απόρροια των νέων κατακτήσεων και εμπειριών. 
  • Ασθενείς με χρόνιες ασθένειες και ασθένειες απειλητικές για τη ζωή υποστηρίζονται πολύπλευρα για να αντιμετωπίσουν τον πόνο, το φόβο του θανάτου και τις αλλαγές στην εικόνα του σώματός τους.