Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη ασχολείται με τις διαταραχές της κατανόησης και της έκφρασης του λόγου, της ομιλίας (αναπνοή, φωνή, άρθρωση, αντήχηση, προσωδία), της επικοινωνίας (λεκτικής και μη-λεκτικής) και της σίτισης και κατάποσης. 

Στο παιδιατρικό θεραπευτικό κέντρο «Μικροί Ήρωες», στο τμήμα της λογοθεραπείας παρέχονται υπηρεσίες ανίχνευσης, αξιολόγησης και θεραπευτικής διαχείρισης των παρακάτω διαταραχών: 

Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας

 • Αρθρωτικές διαταραχές
 • Φωνολογικές διαταραχές
 • Δυσαρθρία
 • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)

Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές

 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 • Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
 • Βαρηκοΐα – κώφωση
 • Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)

Μαθησιακές δυσκολίες

Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)

Διαταραχές φωνής

Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Στο παιδιατρικό θεραπευτικό κέντρο «Μικροί Ήρωες», ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που παρουσιάζει ένα παιδί, παρέχουμε μία ολιστική προσέγγιση ώστε να βελτιωθεί σε όλα τα περιβάλλοντα η λειτουργικότητα του παιδιού και η συνολική ποιότητα της ζωής του. Συνεργαζόμαστε στενά τόσο στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας (θεραπευτές, ιατροί),  όσο και με το προσχολικό/σχολικό πλαίσιο. Φυσικά, τόσο η στοχοθεσία, όσο και η εξέλιξη του παιδιού, βασίζεται στη στενή συνεργασία με την οικογένεια, την εκπαίδευση του περιβάλλοντος και την συχνή επικοινωνία μεταξύ θεραπευτών – οικογένειας. 

Στο παιδιατρικό θεραπευτικό κέντρο «Μικροί Ήρωες», παρέχονται οι παρακάτω εξειδικευμένες θεραπευτικές μέθοδοι:

Νευρομυϊκή ηλεκτροδιέγερση (NMES)

Η Νευρομυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση (Neuro-Muscular Electrical Stimulation) είναι μια μέθοδος που η βασική τις αρχή έγκειται στη διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος έντασης mAmp κατά μήκος ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας με σκοπό τη διατήρηση του μυϊκού τόνου όταν η αντίστοιχη νευρική διέγερση δεν είναι επαρκής. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να γίνει ενδυνάμωση του μυός αλλά και να αποφευχθεί πιθανή ατροφία του. Η αρχή αυτή είναι γνωστή εδώ και πολλές δεκαετίες με πλήρη εφαρμογή στη φυσιοθεραπεία και πληθώρα επιστημονικών άρθρων για την εφαρμογή τις.

Νευρομυϊκή περίδεση – Kinesiotaping 

Μια θεραπευτική εφαρμογή που χρησιμοποιεί την ελαστικότητα των βαμβακερών ταινιών πάνω στο δέρμα για να επηρεάσει του μύες και τα νεύρα. Προσπαθεί να μιμηθεί την ποιότητα του δέρματος. Παρέχει επιφανειακό βαθύ ερέθισμα από έξω προς τα μέσα και από κάτω προς τα πάνω. Μπορεί να βοηθήσει στην εξομάλυνση των φυσιολογικών λειτουργιών αν εφαρμοστεί σωστά στους ιστούς – στόχους. Μπορεί να φορεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέχοντας συνεχές θεραπευτικό αποτέλεσμα με ελάχιστες αντενδείξεις. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε όλες τις αποκαταστασιακές μονάδες

Θεραπεία τοποθέτησης αρθρωτών – Oral Placement Therapy

Η θεραπεία τοποθέτησης αρθρωτών απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν ελλείμματα στην τοποθέτηση των αρθρωτών του προσώπου και της στοματικής κοιλότητας, οδηγώντας σε διαταραχές στην ομιλία και τη σίτιση. Μέσα από συγκεκριμένες λειτουργικές ασκήσεις των αρθρωτών επιτυγχάνεται η κατάλληλη κινητικότητα, ευκινησία, ακρίβεια και αντοχή των αρθρωτικών δομών με άμεσα αποτελέσματα στη σίτιση και την ομιλία.

Θεραπευτική σίτιση – Feeding Therapy

Οι στόχοι της θεραπευτικής σίτισης περιλαμβάνουν την παροχή επαρκούς διατροφής, την ανάπτυξη των φυσιολογικών στοματοκινητικών λειτουργιών της σίτισης και την ανάπτυξη των φυσιολογικών στοματοκινητικών λειτουργιών της ομιλίας, μέσα από ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο λειτουργικών δραστηριοτήτων, καθώς και εκπαίδευσης των φροντιστών του παιδιού.

The Greenspan Floortime Approach

H μέθοδος Floortime αποτελεί ουσιαστικά μία θεραπευτική μέθοδο που ανήκει σε ένα πιο συνολικό μοντέλο προσέγγισης των διαταραχών κοινωνικότητας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και δημιουργικής σκέψης, το μοντέλο DIR. Η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Developmental, Individual-difference, Relationship-based model και μεταφράζεται στα ελληνικά “Αναπτυξιακό, Εξατομικευμένο και Bασισμένο στο Συναίσθημα (ΑΕΣ) μοντέλο”. Tο μοντέλο αυτό έχει αναπτυχθεί από τον Stanley I. Greenspan και την Serena Wieder και παρόλο που δεν είναι τόσο ευρέως γνωστό όσο άλλες παρεμβάσεις για παιδιά με τις παραπάνω δυσκολίες χρησιμοποιείται στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Βασικός στόχος του μοντέλου είναι να χτίσει βάσεις για μία υγιή ανάπτυξη του παιδιού, σε αντίθεση με στρατηγικές που δίνουν περισσότερη έμφαση στην αντιμετώπιση μόνο των συμπτωμάτων (Greenspan & Wieder, 2006).

πηγή: www.stanleygreenspan.com

Intensive Interaction

H Εντατική Αλληλεπίδραση είναι μια μέθοδος η οποία είναι σχεδιασμένη να βοηθά ανθρώπους που βρίσκονται σε πρώιμο επίπεδα ανάπτυξης της κοινωνικότητας και της επικοινωνίας, ανθρώπους που έχουν αυτισμό, ανθρώπους με σοβαρές δυσκολίες μάθησης. Η Εντατική Αλληλεπίδραση ασχολείται με τις πρώιμες δεξιότητες αλληλεπίδρασης, πως να διασκεδάζει κανείς με το να είναι με άλλους ανθρώπους, πως να αλληλεπιδρά, πως να κατανοεί και να εξασκεί επικοινωνιακές ρουτίνες.

Η Εντατική Αλληλεπίδραση διδάσκει και αναπτύσσει τις θεμέλιες λίθους της επικοινωνίας όπως:

 • Χρήση και κατανόηση της βλεμματικής επαφής
 • Εκφράσεις προσώπου
 • Φωνημισμοί που οδηγούν στην ομιλία
 • Εναλλαγή σειράς

πηγή: www.intensiveinteraction.org

Επαυξητική Εναλλακτική Επικοινωνία 

Η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία (ΕΕΕ) (Augmentantive and Alternative Communication) περιγράφει το σύνολο των διαφορετικών τρόπων (χειρονομίες, σύμβολα) που μπορούν να ενισχύσουν ή να υποκαταστήσουν την φυσική ομιλία οδηγώντας έτσι σε αποτελεσματικότερη επικοινωνία για τους ανθρώπους με σοβαρές δυσκολίες στην έκφραση. Η ΕΕΕ διακρίνεται σε υψηλής και χαμηλής τεχνολογίας. Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος ΕΕΕ πραγματοποιείται μέσα από μία ενδελεχή αξιολόγηση του παιδιού, ώστε να αποφασιστεί το τρέχον επίπεδο επικοινωνίας και να εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να εξελιχθεί, με στόχο τη λειτουργική επικοινωνία, λεκτική ή μη-λεκτική. 

PECS: Tο PECS αποτελείται από έξι στάδια και ξεκινά διδάσκοντας στο άτομο να δίνει μία εικόνα ενός επιθυμητού αντικειμένου ή δραστηριότητας σε έναν «σύντροφο επικοινωνίας» ο οποίος άμεσα τιμά την ανταλλαγή ως αίτημα. Το σύστημα προχωράει στη διάκριση εικόνων και στο πώς να τις συνθέσουμε σε προτάσεις. Στα πιο προχωρημένα στάδια, τα άτομα διδάσκονται να χρησιμοποιούν επίθετα, να απαντούν σε ερωτήσεις και να σχολιάζουν. Ο πρωταρχικός στόχος του PECS είναι να διδάξει τη λειτουργική επικοινωνία. 

MAKATON: Το πρόγραμμα MAKATON είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο επικοινωνιακό – γλωσσικό πρόγραμμα που υποστηρίζει συνολικά τις δεξιότητες επικοινωνίας λόγου και ομιλίας, με ομιλία, νοήματα και σύμβολα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών. Το Makaton είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα και μπορεί να υποστηρίξει ανθρώπους, τους οποίους το επικοινωνιακό και γλωσσικό έλλειμμα εμποδίζει σημαντικά στο να αλληλεπιδράσουν κατάλληλα με τον περιβάλλοντα κόσμο. Η φιλοσοφία του προγράμματος, για να στηρίξει τις ελλιπείς επικοινωνιακές και γλωσσικές δομές των αιτούντων, είναι η ενίσχυση των επικοινωνιακών και γλωσσικών  δομών με εκπαιδευτικά μέσα  που βασίζονται σε οπτικά μοντέλα.

PODD: Το Pragmatic Organization Dynamic Display (PODD) είναι ένα βιβλίο ή μια συσκευή που περιέχει σύμβολα και λέξεις για να υποστηρίξει την επικοινωνία μεταξύ ατόμων με σύνθετες ανάγκες επικοινωνίας και των συντρόφων επικοινωνίας, είτε πρόκειται για φροντιστές, είτε για οικογένεια, είτε για φίλους, είτε για θεραπευτές. Το PODD είναι ένα παράδειγμα βοηθητικής τεχνολογίας που ονομάζεται επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία (AAC) και αναπτύχθηκε τα τελευταία 15 χρόνια από την Gayle Porter, λογοπαθολόγο στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εγκεφαλικής Παράλυσης στη Βικτώρια, Αυστραλία, σχεδιασμένο για χρήση πάντα. Το PODD θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε θα μπορούσε να ωφεληθεί από τη χρήση εργαλείων για την υποστήριξη της επικοινωνίας με άλλους, είτε πρόκειται για την κατανόηση της γλώσσας, είτε για βοήθεια στην έκφρασή του. Τα βιβλία PODD μπορούν να εξατομικευτούν και να προσαρμοστούν ώστε να ταιριάζουν σε άτομα οποιασδήποτε ηλικίας. 

TEACCH: Tο πρόγραμμα TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children), δημιουργήθηκε από τον Eric Schopler στο Πανεπιστήμιο της Β. Καρολίνας και έχει διαδοθεί σε πολλές χώρες. Η εν λόγω μέθοδος τονίζει την ανάγκη για παροχή δομημένης εκπαίδευσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα προβλέψιμο περιβάλλον, το οποίο βοηθά το παιδί να κινείται και να λειτουργεί με ασφάλεια κατά την εκπόνηση των δραστηριοτήτων του. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι το αυτιστικό παιδί δυσκολεύεται να θέσει κανόνες που να του επιτρέπουν τον κατάλληλο προσανατολισμό του στο καθημερινό συγκείμενο. Η καθημερινότητα του φαίνεται πολύ απρόβλεπτη και ακόμη και μικρές αλλαγές είναι ικανές να του προκαλέσουν συναισθήματα άγχους, σύγχυσης και αποδιοργάνωσης. Αυτό που χρειάζεται, συνεπώς, είναι ένα σταθερό περιβάλλον. Η μέθοδος TEACCH στηρίζεται στην οργάνωση ατομικών χώρων εργασίας, στη χρήση οπτικών βοηθημάτων (όπως φωτογραφίες, αντικείμενα και λίστες, λόγω των δυσκολιών ακουστικής επεξεργασίας πληροφοριών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά), στην εξατομίκευση του διδακτικού προγράμματος μέσω της δημιουργίας ατομικών ημερήσιων προγραμμάτων αλλά και στην ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι ότι ο αυτισμός αποτελεί μια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία δύναται να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μέσω μιας ψυχο-εκπαιδευτικής προσέγγισης, η οποία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση όλων των πτυχών τόσο του ατόμου όσο και του περιβάλλοντός του και εφαρμόζεται από τη νηπιακή έως την ενήλικη ζωή του.

GRID 3: GRID 3 – Ανοικτό Περιβάλλον Εναλλακτικής Επαυξητικής Επικοινωνίας. Το GRID αποτελεί ένα από πληρέστερα λογισμικά εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας. Οι δυνατότητές του ως εργαλείο εναλλακτικής επικοινωνίας καθώς και θεραπευτικής/ εκπαιδευτικής διαδικασίας περιορίζονται μόνο από το χρόνο που αφιερώνεται στη δημιουργία δραστηριοτήτων και πλεγμάτων χρήσης και πινάκων επικοινωνίας. Το περιβάλλον είναι ανοικτό επιτρέποντας στον θεραπευτή/εκπαιδευτή να προσαρμόσει πλήρως το περιβάλλον στο χρήστη.

Χαρακτηριστικά

 • πρόβλεψη λέξεων από ενσωματωμένο λεξικό
 • δυνατότητα εμπλουτισμού λεξικού
 • αυτόματο κλικ (με εκπνοή χρόνου) για τα πλήκτρα του πληκτρολογίου
 • αυτόματο κλικ (με εκπνοή χρόνου) για τα τις λειτουργίες του ποντικιού
 • με λειτουργίες φράσεων και μακροεντολών
 • έτοιμα παραδείγματα πολυπλεγμάτων το λογισμικό (δείτε και στη συνέχεια) που καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες (σε συνεργασία της ΙΔΕΑΣΙΣ με τον κατασκευαστή του λογισμικού)
 • δυνατότητα δημιουργίας πολυπλεγμάτων ή προσαρμογής πολυπλεγμάτων
 • υποστηρίζει πλήρως την Ελληνική γλώσσα 

GRID for iPad: Πρόκειται για το σύστημα GRID το οποίο έχει προσαρμοστεί για χρήση σε iPad. 

Διακόπτες επικοινωνίας: πρόκειται για κουμπιά τα οποία μπορούν με το πάτημα τους να παράγουν ένα ηχογραφημένο μήνυμα, ή να είναι συνδεδεμένοι με ένα παιχνίδι και να πραγματοποιείται μια δραστηριότητα τύπου «αίτιο-αποτέλεσμα» ή ακόμα και να συνδέονται με στόχο τη χρήση ενός υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται σε παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν σημαντικές κινητικές δυσκολίες

Eye Gaze – Συσκευή ανίχνευσης βλέμματος: Συσκευή και πρόγραμμα για χρήση υπολογιστή μέσω της ανίχνευσης της βλεμματικής επαφής. Χρησιμοποιείται σε παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν σημαντικές κινητικές δυσκολίες. Χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα λογισμικά για την εκμάθηση χρήσης του χρήστη, μέσα από ένα σύνολο διασκεδαστικών δραστηριοτήτων. 

Καλέστε μας στο 210 68 44 842 και κλείστε ραντεβού για αξιολόγηση.