Πρώιμη Παρέμβαση

Πρώιμη Παρέμβαση

Χρησιμοποιείται ως όρος για να περιγράψει τις υπηρεσίες και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που είναι διαθέσιμες σε βρέφη και μικρά παιδιά (0-3 ετών) με αναπτυξιακές καθυστερήσεις και αναπηρίες, αλλά και για τις οικογένειές τους.

Έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα του παιδιού να κατακτήσει νέες δεξιότητες και να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, με στόχο τη συνεχή εξέλιξη του και την επιτυχία του στην κοινωνία, στο σχολείο και στη ζωή.

Η αποτελεσματική πρώιμη παρέμβαση λειτουργεί για να αποτρέψει την εμφάνιση προβλημάτων ή να τα αντιμετωπίσει κατά μέτωπο όταν εμφανιστούν, πριν επιδεινωθούν τα προβλήματα. Βοηθά επίσης στην προώθηση ενός συνόλου προσωπικών δυνατοτήτων και δεξιοτήτων που προετοιμάζουν ένα παιδί για την ενήλικη ζωή.

Η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να λάβει διαφορετικές μορφές, όπως προγράμματα κατ ‘οίκον επισκέψεων, καθώς και σχολικά προγράμματα για τη βελτίωση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών. 

Διαφορετικοί τύποι ειδικών συνεργάζονται με τα παιδιά και τις οικογένειές τους ανάλογα με τις αναπτυξιακές δυσκολίες. Η πρώιμη παρέμβαση επικεντρώνεται στην ενίσχυση των δεξιοτήτων που αφορούν στους παρακάτω αναπτυξιακούς τομείς:

  • Κινητικές δεξιότητες (προσέγγιση, μπουσούλημα, περπάτημα, κινητικός σχεδιασμός, κατασκευαστικές δεξιότητες)
  • Γνωστικές δεξιότητες (σκέψη, μάθηση, επίλυση προβλημάτων)
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες (ομιλία, ακρόαση, κατανόηση των άλλων)
  • Αυτοβοήθεια ή προσαρμοστικές δεξιότητες (φαγητό, ντύσιμο)
  • Κοινωνικές ή συναισθηματικές δεξιότητες (παιχνίδι, αλληλεπίδραση με άλλους)

Εάν ένα βρέφος ή ένα νήπιο έχει αναπηρία ή μια αναπτυξιακή καθυστέρηση σε έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω αναπτυξιακούς τομείς, αναμφισβήτητα θα ωφεληθεί από τις υπηρεσίες της πρώιμης παρέμβασης. Αυτές οι θεραπείες θα προσαρμοστούν για να καλύψουν τις ατομικές ανάγκες του παιδιού και μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Λογοθεραπεία – Θεραπεία σίτισης & πρώιμη αλληλεπίδραση
  • Εργοθεραπεία
  • Φυσικοθεραπεία
  • Ειδική διαπαιδαγώγηση
  • Συμβουλευτική και εκπαίδευση των γονέων και της οικογένειας