Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η Ειδική διαπαιδαγώγηση είναι η επιστήμη που ασχολείται με την εκπαίδευση παιδιών/εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Κάθε ειδική προσέγγιση που προσφέρεται σε ένα παιδί, η οποία είναι διαφορετική σε σχέση με εκείνη που προσφέρεται στα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του, αποτελεί κομμάτι της ειδικής διαπαιδαγώγησης – ειδικής αγωγής.

Η ειδική διαπαιδαγώγηση είναι το έργο του ειδικού παιδαγωγού και αφορά στην μαθησιακή υποστήριξη σε παιδιά με

 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)
 • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Δυσκολίες Λόγου / Ομιλίας 
 • Νοητική υστέρηση 
 • ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας)
 • Αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. Αυτισμός)
 • Αισθητηριακά ελλείμματα (ακοής / όρασης που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη του παιδιού και τη σχολική του επίδοση)
 • Δυσκολίες στη συμπεριφορά- προσαρμογή (επιθετικότητα, εκρήξεις θυμού, δυσκολία στην συναναστροφή με συνομηλίκους , εναντιωματική / προκλητική συμπεριφορά κ.α)
 • Κινητικές δυσκολίες (δυσκολίες που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και χρίζουν αναπροσαρμογής του εκάστοτε περιβάλλοντος)

Στο παιδιατρικό θεραπευτικό κέντρο «Μικροί Ήρωες», παρέχεται αξιολόγηση με τη χρήση των παρακάτω εξειδικευμένων και σταθμισμένων εργαλείων:

 • Αθηνά Τεστ: Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο το οποίο εντοπίζει τις δυσκολίες μάθησης των παιδιών. Χορηγείται σε ηλικίες από 5 έως 9 ετών. Πρόκειται για ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης, το οποίο δίνει μια αναλυτική εικόνα του επιπέδου και του ρυθμού ανάπτυξης του παιδιού σε πέντε βασικούς τομείς της ανάπτυξης, όπως είναι η νοητική ικανότητα, η άμεση μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων, η γραφο – φωνολογική ενημερότητα και η νευρο – ψυχολογική ωριμότητα. Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, 14 κύριες και 1 συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα νοητικών, αντιληπτικών, ψυχογλωσσικών και κινητικών διεργασιών.
 • Math Pro Test: Tο πρώτο σταθμισμένο ψηφιακό εργαλείο σύντομης (MathPro-S Test) και πλήρους (MathPro Test) αξιολόγησης μαθηματικών  δεξιοτήτων  των μαθητών από Α΄ Δημοτικού έως A’ Γυμνασίου κι έγκαιρου εντοπισμού των μαθητών που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα Μαθηματικά ή Δυσαριθμησία. Το παιδιατρικό θεραπευτικό κέντρο «Μικροί Ήρωες» έχει πιστοποιηθεί στη χορήγηση του εν λόγου καινοτόμου και σταθμισμένου εργαλείου.

Στόχος του μαθησιακού προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές που παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση στο σχολείο να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους, να ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία, να καλύψουν τυχόν μαθησιακά κενά, να εξελίξουν την αυτοπεποίθησή τους και να ενταχθούν ομαλότερα στο σχολικό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα οι τομείς που επικεντρώνεται το πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι:

 • Εκμάθηση φωνολογικής ενημερότητας
 • Διδασκαλία Ανάγνωσης και Ορθογραφίας
 • Ανάπτυξη – εξάσκηση της παραγωγής προφορικού λόγου και της περιγραφικής ικανότητας
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμό λεξιλογίου
 • Εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου
 • Εκμάθηση στρατηγικών και μεθόδων για την μελέτη των μαθημάτων του σχολείου
 • Ενίσχυση των αντιληπτικών ικανοτήτων και εκμάθηση γνωστικών εννοιών
 • Διδασκαλία λογικο-μαθηματικής σκέψης και μαθηματικών
 • Εξάσκηση της λεπτής και αδρής κίνησης
 • Εξάσκηση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων
 • Προγράμματα για την ανάπτυξη φαντασίας και παιχνιδιού
 • Εκμάθηση και εξάσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Τροποποίηση συμπεριφοράς για την οριοθέτηση, την αύξηση συγκέντρωσης της προσοχής και τη μείωση της υπερκινητικότητας
 • Ψυχολογική στήριξη του παιδιού

Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για αξιολόγηση